Inžiniering

V inžinierskej činnosti ponúkame odborné služby ako vývoj, projektovanie, výroba a dodávky automatizovaných systémov, konštrukčná a výrobná činnosť v oblasti manipulačnej techniky a výrobu nástrojov. Inžinieri disponujú viacročnými skúsenosťami, na vynikajúcej úrovni ovládajú 3D strojárske CAD-CAM systémy, čím zvyšujú efektívnosť konštrukčnej práce.

Naše služby sa snažíme ponúkať na profesionálnej úrovni aby ste boli odbremenení od čo najväčšieho množstva úkonov, ktoré sú potrebné na zvládnutie investičného zámeru.

Aktivity v oblasti inžinierstva a dizajnu:
  •  Navrhovanie vhodnej technológie a vlastných technických riešení

  •  Navrhovanie funkčných časti strojov a dopravníkových systémov

  •  Statické a dynamické výpočty

  •  Kapacitné výpočty podľa zadania zákazníka

  •  Príprava technickej dokumentácie a výrobných výkresov

  •  Samostatné vykonávanie kompletných dizajnérskych a vývojových prác (2D , 3D modelovanie)

  •  Vylepšovanie procesov so zameraním na skrátenie času

  •  Vytváranie návodov na obsluhu podľa ISO Noriem

  •  Výpočet návratnosti investície