Služby

Po kúpe našich výrobkov vás nenecháme na pokoji. Poskytujeme záručný a pozáručný servis, údržbu a školenie vašich zamestnancov.

Pri výrobe dopravníkových systémov používame množstvo dielov ktoré spĺňajú najprísnejšie kritéria, zabezpečia vám správne fungovanie vašich strojov a zariadení a sú ideálnym riešením aj v náročných aplikáciách.

Našou úlohou je nájsť pre každý problém najvhodnejšie riešenie, na základe prehliadky vieme pripraviť výpočet výkonu a predpokladanú životnosti jednotlivých dielov vo vašich pracovných podmienkach a garantovať efektivitu navrhnutého riešenia.

Na základe servisnej zmluvy vám zabezpečíme servisné prehliadky a pravidelnú údržbu pre dosiahnutie bezporuchovej prevádzky.