Výroba nástrojov a foriem

Vyrábame a navrhujeme nástroje, formy a vysoko presné komponenty zo štandardných a špeciálnych materiálov.

Výroba nástrojov

Pre všetky nami vyvíjané a vyrábané nástroje poskytujeme úplné technologické poradenstvo a vzorky. Ku všetkým vyrábaným nástrojom je paralelne vyhotovený nezávislý merací protokol, ktorý je možné dodať s každým nástrojom.

Výrobu nástrojov vieme realizovať:
  • podľa výkresovej dokumentácie nástroja dodanej zákazníkom,
  • podľa výkresovej dokumentácie strojnej súčiastky alebo jej časti, pričom návrh nástroja a spracovanie výkresovej dokumentácie zabezpečí naša spoločnosť,
  • podľa vzoru dodaného dielu vytvoríme požadovaný nástroj pre opracovanie daného tvaru diela

     

 

Na požiadanie zákazníka vieme zabezpečiť povrchovú úpravu nástrojov:

 

  • Mechanickú úpravu povrchu

  • Chemickú úpravu povrchu

  • Nátery farieb a lakov

  • Teflonovanie

  • Povlakovanie nástrojov (CVD, TiCN, ZrN a iné)

    

    

Výroba foriem a tvarové frézovanie

Navrhujeme, vyrábame a dodávame formy na výrobu plastových obalov, na lamináciu karbónových dielov a vstrekovanie plastov.

Pri výrobe foriem frézovaní ponúkame:
Návrh výliskov
od myšlienky zákazníka po finálny výrobok

Konštrukciu foriem
tvorbu 3D modelov v CAD systéme

Voľbu vhodnej technológie
tvorba programov pre CNC obrábacie centrá v CAM systéme
Strojovú výrobu
výrobu jednotlivých dielcov na kvalitných a výkonných CNC centrách pre 3-osé a 5-osé obrábanie malých aj veľkých kusov
Montáž
kompletnú montáž foriem spojenú s vysokým podielom nástrojárenskej práce

Finalizácia povrchu
Leštenie a polírovanie povrchu foriem na lamináciu